यो लाग््छ कि हामी के खोज्दै छौं हामी फेला पार्न सक्दैनौ। सम्भवतया खोजीले मद्दत गर्न सक्छ।