नेप्चुन

नेप्चुन

यो प्रतीक प्रतिनिधित्व गर्दछ त्रिशूल - जुन नेप्च्यून को विशेषता (पानी, बादल र वर्षा को रोमन देवता, ग्रीक देवता Poseidon को बराबर)।